Cart

Book Title: Seidean Si IT541 Seo, Siúd agus Uile (Big Books)

Details: Author: None

Reading Age: 8 - 9

Publisher: An Gúm

ISBN-13: 9781857916843

Number of pages: 0

Dimensions:

Retail Price: €15.00

Quantity
  • €14.00

Book Details

Product Description
Leabhar Mór Séideán Sí
Dearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge
Na leabhair mhóra a bhaineann leis an gcúrsa comhtháite Gaeilge Séideán
Sí. Tugtar gach eolas maidir leis an scéim cheannródaíoch Ghaeilge seo i
mbróisiúr ar leith atá ar fáil saor in aisce ón nGúm."

Twitter