Cart

Book Title: Na Clocha Sineacha

Details: Author: Tazi, Karen

Reading Age: 10 - 11

Publisher: MOININ

ISBN-13: 9780955407970

Number of pages: 31

Dimensions:

Retail Price: €10.00

Quantity
  • €9.50

Book Details

Product Description

Nuair a bhuaileann Niuniu amach chun turas a thabhairt fána tír dhúchais féin, An tSín, in éindí lena Daideo, nochtar fírinne di a chuireann alltacht ar a croí, alltacht ar a hintinn, alltacht ar a hanam. Léiríonn an seanfhear saibhreas agus iontais an dúlra dá ghariníon. Ach, má léiríonn féin, cuireann sé an slad atá á dhéanamh ar An Nádúr ar a súile don chailín óg chomh maith. Scrios! Scrios, idir fhoraois agus ghleann agus abhainn agus uile. Múineann an seanóir gaoismhear tuiscint agus meas i leith an dúlra don ghirseach óg. Cothaíonn sé grá dá hoidhreacht inti. Gineann sé síol na fiosrachta inti, ansin fágann fúithi féin é gníomh a dhéanamh.

Aistear foghlama, aistear fáis, aistear fealsúnachta don léitheoir óg go domhanda é Na Clocha Síneacha - aistear a thugann aghaidh go calma tuisceanach ar an mbagairt is mó dá bhfuil ann dúinn uile i dtús na mílaoise úire.

When Niuniu strikes out to visit their homeland fauna, China, along with Grandad, she disclosed that fact to heart shocked, shocked to the intent, on the soul shocked. The old man represents the natural wealth and wonders of their granddaughter. But, if the show itself, it puts the assault being made ??on the nature of the young girl's eyes as well. Delete! Delete, between forest and river and valley and all. Prudent alderman teaches tolerance and respect for the nature of the young girl. It promotes love inherit it. It generates a seed of curiosity in it, then leaves herself is to take action.

Learning journey, a journey of growth, philosophical journey for the young reader to the global Chinese Stones - journeys which pass thoughtful calm the greatest threat that exists for us all in the first millennium freshness."

Twitter