Cart

Book Title: Seidean Si IT523 Slan Sabhailte (Big Books)

Details: Author: None

Reading Age: 7 - 8

Publisher: An Gúm

ISBN-13: 9781857916447

Number of pages:

Dimensions:

Retail Price: €15.00

Quantity
  • €14.00

Book Details

Product Description
Leabhar Mór Séideán Sí
Dearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge
Na leabhair mhóra a bhaineann leis an gcúrsa comhtháite Gaeilge Séideán
Sí. Tugtar gach eolas maidir leis an scéim cheannródaíoch Ghaeilge seo i
mbróisiúr ar leith atá ar fáil saor in aisce ón nGúm."

Accelerated Reader
to

Twitter