Cart

Book Title: Bain Sup As Treoir Nua Maidin le Muineadh na Gramadai (CD)

Details: Author: ni Dhiorbhain, Aisling

Reading Age: 11 - 13

Publisher: An Chomhairle um Oideachas

ISBN-13: 99

Number of pages: 114

Dimensions:

Retail Price: €20.00

Quantity
  • €18.00

Book Details

Is é aidhm na hacmhainne seo ná aird na bhfoghlaimeoirí a dhíriú ar struchtúir na Gaeilge mar chur chuige leis an bhfeasacht agus an cruinneas teanga a chur chun cinn. Thíos tá sraith ceachtanna, gníomhaíochtaí agus cluichí a fhorbróidh feasacht na bhfoghlaimeoirí ar spriocstruchtúir ar Leith. Is cur chuige fócasaithe ar fhoirm na teanga atá i gceist le gach ceacht. Téann an achmainn seo i ngleic le laigí cruinnis ar bhealach atá pléisiúrtha, spraíúil agus ina bhfuil an foghlaimeoir lárnach agus gníomhach.
Tá moltaí don mhúinteoir ag dul le gach ceacht. Le leas agus tairbhe iomlán a bhaint as an acmhainn seo, tá sé tábhachtach go mbeidh tuiscint mhaith ag an múinteoir ar na bunphrionsabail a bhaineann leis an gcur chuige fócasaithe ar fhoirm na teanga a chur i bhfeidhm.


The aim of this resource is to focus the attention of the learners on the structures of Irish as an approach to promoting language awareness and accuracy. Below is a series of lessons, activities and games that will develop the awareness of learners on specific Targets. Each lesson is a focussed approach to the form of the language. This pursues accuracy weaknesses in a way that is pleasurable, fun and in which the learner is central and active.
Each lesson has suggestions for the teacher. In order to benefit from this resource, it is important that the teacher has a good understanding of the basic principles of implementing the focussed approach to the form of the language"

Twitter