Cart

Book Title: Doiteoir Na Samhna (Fionn)

Details: Author: Scolai, Darach O

Reading Age: 8 - 9

Publisher: Leabhar Breac

ISBN-13: 9780898332438

Number of pages: 33

Dimensions:

Retail Price: €7.50

Quantity
  • €7.00

Book Details

Product Description
Scéal fiannaíochta sa tsraith Fionn don aoisghrúpa 8-10 mbliana.

Bliain amháin, ar oíche Shamhna, tháinig fathach go Teamhair agus chuir sé an tArdrí agus an chúirt ar fad a chodladh le ceol draíochta. Nuair a bhí siad ina gcodladh, chaith sé lasair thine as a bhéal agus dhóigh sé cúirt an Ardrí. Tháinig an fathach ar ais bliain i ndiaidh bliana, agus dhóigh sé Teamhair arís agus arís eile. Ní raibh duine ar bith in Éirinn in ann é a stopadh. Ar deireadh, tháinig buachaill go Teamhair a gheall go gcuirfeadh sé deireadh leis an dóiteoir. Fionn mac Cumhaill ab ainm don bhuachaill sin. Tugadh sleá dó, agus chuaigh sé amach san oíche chun pálás an Ardrí a chosaint ar Dhóiteoir na Samhna.

Ag leanacht den leabhar 'An Bradán Feasa', seo é an dara leabhar sa tsraith nua Fionn do léitheoirí óga 8-10 mbliana. Athinsint do Ghaeil óga atá sa tsraith seo, leis an údar agus ealaíontóir Darach Ó Scolaí, ar sheanscéalta móra na Féinne. Ar na leabhair eile a bheidh sa tsraith tá ‘Bodach an Chóta Lachna’ (2010), 'An Giolla Deacair', 'Sí Chuilinn' agus 'Bran agus Sceolán' (2011). Eiseofar cluiche cláir na sraithe Ardrí don Nollaig 2010.

"Fíorshnasta.... Gaeilge álainn, ach sothuigthe do na léitheoirí óga." —Meadhbh Ní Eadhra, Gaelscéal

A story of the legendry Fianna Fionn from the series for the 8-10 age group.

One year, on Holloween night, a great monsterc came to Tara and put the High-King and all the Court to sleep with his magical music. When they were all asleep, the monster spat a flame from his mouth and set the High-King's Court on fire. The monster returned, year after year, on Holloween night, and he burnt Tara again and again. Nobody in Ireland could stop him. Finally, a young boy came to Tara, he promised he would put an end to the burnings. That boy was called Fionn mac Cumhaill. He was given a spear, he went out into the night to defend the High-King's palace against the holloween monster.

Following the book 'The Salmon of Knowledge' (The Salmon of Knowledge), this is the second book in the series 'Discover' for Readers in the 8-10 age group. This series is a retelling by author and illustrator Darach O Scolaí, of the great legends of the Fianna for the young Irish Readers of today. Soon to be published in this series are 'Pay attention the Lachna Coats' (The Churl in the Dun Coat),' The Hard Servant '(The Difficult Servant)' s Holly '(The Fairy Fort of Cullen) and' Bran and Sceolán '(Bran and Sceolan). ."

Twitter