Cart

Book Title: An Bradan Feasa (Fionn)

Details: Author: Scolai, Darach O

Reading Age: 8 - 9

Publisher: Leabhar Breac

ISBN-13: 9780898332421

Number of pages: 33

Dimensions:

Retail Price: €7.50

Quantity
  • €7.00

Book Details

Book Description
Fadó, nuair a bhí cúirt ag Ardrí Éireann i dTeamhair, bhí buíon fear ag an Ardrí ar a tugadh an Fhiann. Fir bhreátha láidre iad a choinnigh síocháin sa tír dó. Ba é Fionn mac Cumhaill an ceannaire a bhí ar an bhFiann.

Ach, ó bhí Fionn ina leanbh, bhí a chuid naimhde ag iarraidh é a mharú agus ceannas na Féinne a choinneáil dóibh féin. Chun é féin a chosaint ar na naimhde sin, mhúin an banghaiscíoch Bómall d’Fhionn cén chaoi le troid. Ach chaithfeadh sé foghlaim le bheith níos stuama agus níos cliste n&a acute; duine ar bith eile beo.

Te bruite ó na clódóirí, tá an chéad dá leabhar ar fáil sa tsraith nua Fionn: An Bradán Feasa agus Dóiteoir na Samhna. Athinsint do Ghaeil óga atá sa tsraith seo, leis an údar agus ealaíontóir Darach Ó Scolaí, ar sheanscéalta móra na Féinne. Ar na leabhair eile a bheidh sa tsraith tá ‘Bodach an Chóta Lachna’, 'An Giolla Deacair', 'Sí Chuilinn' agus 'Bran agus Sceolán'. Eiseofar cluiche cláir na sraithe, Ardrí, don Nollaig 2010.

Roghnaíodh an leabhar seo ar ghearrliosta Ghradam Réics Carló 2010.

"Ardchaighdeán.... D'éirigh go breá ar fad le Darach Ó Scolaí na scéalta a chur in oiriúint do dhaoine óga an lae inniu." —Meadhbh Ní Eadhra, Gaelscéal

Long ago, when the High-King of Ireland held title in Tara Court, he had a band of warriors called the Fianna. They were independent strong family men who kept the High-King's peace in Ireland. Fionn mac Cumhaill was the Leader of the Fianna.

But, from the time he was a child his enemies wished to kill him and to take his place at the head of the Fianna. To defend himself against his enemies, thewarrior Fionn Bómall taught him how to fight. But, to survive, he had to learn to be brighter and cleverer than any patient living person.

Along with Dóiteoir na Samhna (The Holloween Burner), The Salmon of Knowledge (The Salmon of Knowledge) are the first books in the new series 'Discover' for Readers in the 8-10 age group. This series is a retelling by author and illustrator Darach O Scolaí, of the great legends of the Fianna for the young Irish Readers of yesterday. Soon to be Published in this series are 'Pay attention the Lachna Coats' (The Churl in the Dun Coat),' The Hard Servant '(The Difficult Servant)' s Holly '(The Fairy Fort of Cullen) and' Bran and Sceolán '(Bran and Sceolan). A boardgame ar King Published in 2011.

This book I was shortlisted for the 2010 award Réics Carlo.

"Excellent …. Oak From Scolaí succeeds splendidly in reworking These stories for today's young Readers." -Meadbh not Eadhra Gaelscéal"

Twitter