Cart

Book Title: Blian na nAmhrán

Details: Author:

Reading Age: 8 - 9

Publisher: Futa Fata

ISBN-13: 5019148615637

Number of pages: 0

Dimensions:

Retail Price: €14.99

Quantity
  • €14.00

Book Details

Product Description
Music cd as gaeilge, 16 songs
Tá níos mó cainte anois ná riamh ar thábhacht na timpeallachta. Tá spéis ar leith ag páistí i saol an nádúir. Aithníonn siad an draíocht agus an t-iontas a bhaineann leis.
Déanann Bliain na nAmhrán ceiliúradh ar na hiontaisí seo atá le feiceáil againn ar fad, ó cheann ceann na bliana. Uainíní ag damhsa san Earrach, fáinleoga ag filleadh ó na tíortha teo i dtús an tSamhraidh, páistí ag bailiú sméara dubha san Fhómhar agus sioc agus sneachta an Gheimhridh— tá amhrán anseo a chuireann síos ar na rudaí seo ar fad.

There is more talk than ever of the importance of the environment. Is of particular interest to children in the world of nature. They recognize the magic and the wonder of it.
A Year of Songs celebrates the hiontaisí We've seen this all year round. Uainíní dancing in the spring, swallows returning from warmer countries in the early Summer, kids gathering blackberries in the autumn and winter frost and snow - a song here that describes all these things."

Twitter