Cart

Book Title: Ruairi sa Zu Interactive CD

Details: Author:

Reading Age: 7 - 8

Publisher: Fios Feasa

ISBN-13:

Number of pages: 0

Dimensions:

Retail Price: €30.00

Quantity
  • €29.00

Book Details

Product Description
Le Ruairí sa Zú, téann leanaí ar thuras go dtí an zú i dteannta Ruairí agus a chairde. Is é seo an dara CD-ROM a fhoilsigh Fios Feasa bunaithe ar an sraith de leabhair faoin rascal Ruairí a scríobh Colmán Ó Raghallaigh. Tá téacs an scéil as trí chanúint ar Ruairí sa Zú, léite ag cainteoirí dúchais, le haistriúchán Béarla. Tá flúirse eolais le fáil mar gheall ar na hainmhithe go léir a bhuaileann le Ruairí agus lena chairde sa zú. Tá mórán cluichí agus gníomhaíochtaí eile ann: míreanna mearaí, meaitseáil, cloze exercises, agus ceisteanna mar gheall ar na hainmhithe. Tá an CD-ROM seo dírithe go príomhdha ar leanaí sna meánranganna, ag brath ar a gcumas sa teanga.

With Ruairi in the Zoo , children go on a trip to the zoo with Ruairi and his friends. This is the second CD-ROM published Dunree based on the series of books written by Ruairi rascal Cartoon Saloon. The text of the story of three dialects of Ruairi in the Zoo, read by native speakers, with English translation. There is abundant information about all the animals who call with Roger and his friends in the zoo. Many games and other activities: puzzles, matching, cloze Exercises, and questions about the animals. The CD-ROM is aimed primarily at children in the middle, depending on their language ability."

Twitter