Cart

Book Title: Osama, Obama, O a Mhama

Details: Author: Laighleis, Re O.

Reading Age: 11 - 13

Publisher: MOININ

ISBN-13: 9780956492623

Number of pages: 156

Dimensions:

Retail Price: €8.50

Quantity
  • €8.00

Book Details

Product Description

Ní fios do Naoise nuair a chuireann sé an chéad téacs riamh ar a fhón póca nua nach chuig a chara Virgil i Meiriceá a imíonn sé, ach go háit eile. Tuaiplis, rírá agus éigeandáil idirnáisiúnta a thiteann amach dá bharr. Tá idir ghreann agus mhíthuiscintí agus chasaidh as cuimse anseo, agus an léitheoir á thógáil ar ghírle guairle na heachtraíochta.

“Ba mhó de phléisiúr ná de dhualgas a bhain leis an leabhar is déanaí ó pheann
Ré Uí Laighléis a léamh. Ní hé gur léigh mé é, d’alp mé siar é in aon suí amháin.”
- Concubhar Ó Liatháin, Gaelscéal

“Mar mhúinteoir, tá mé buíoch gur éirigh liom áis fhoghlama nua-aimseartha a aimsiú anseo, agus mholfainn do theagascóir ar bith atá ag plé le gasúir bhunscoile Ranganna 5&6 nó gasúir mheánscoile Bliain 1 nó 2 an leabhar seo a chur os comhair na ndaltaí.”
- Pádraig Ó Baoill, Feasta

“Cén seans go mbeidh léitheoirí óga ár linne ag léamh leabhar Gaeilge – nó foilseacháin ar bith sa teanga sin – nuair a bheidh siad fásta mura gcuirimid ábhar atá chomh taitneamhach le Osama, Obama, Ó, a Mhama! ar fáil dóibh agus iad óg? Tá gach creidiúnt ag dul do Ré Ó Laighléis as a shaothar is déanaí – nara fada go raibh a thuilleadh óna pheann.” – Concubhar Ó Liatháin, Gaelscéal
Eleven-year-old Naoise is blissfully unaware that his very first text on his mobile phone fails to reach his friend Virgil in America. Rather, it arrives into an office where it is about to cause confusion, mayhem and an international emergency. Behold, a story that is peppered with fun, misunderstanding and endless twists and intrigue, as the reader is taken on a roller-coaster of adventure."

Twitter